Navigace

Obsah

V roce 1905 oslavuje sbor 25 výročí svého založení

Na tuto slavnost přijeli v hojném počtu i zástupci sborů z župní jednoty "Stráž na východě". Solnický sbor čítal v tomto roce 6. členů zakládajících, 22. přispívajících a 50. členů činných. Požárů zúčastnil se sbor 6.července v Kvasinách, 28. září v Solnici při požáru koželužny, 2. listopadu opět v Solnici při požáru přádelny. Při tomto požáru panoval prudký vítr a tudíž hrozilo nebezpečí veliké, avšak sbor dokázal toho, že požár zůstal na jediný hořící předmět omezen. Ku požáru tomuto dostavily se bratrské sbory z vůkolí: Byzhradec, Brocná, Domašín, Černíkovice, Ještěřice, Kilovka, Kvasiny a Kvasiny zámek, který hlavně svým rychlým dostavením se na místo požáru, ku záchraně ohrožených budov přispěl. Při tomto požáru zraněni byli Josef Novotný, který spadl ze střechy domku pana Th. Dusbaby a Alois Pop, který popálen byl v obličeji. Na podanou žádost dostalo se jmenovaným podpory od zemské podporovací pokladny, Aloisu Popovi 42K a Jos. Novotnému 14K.