Obsah

Výjezdy

Statistika výjezdů JPO města Solnice od její zařázení do plošného pokrytí Královehradeckého kraje v roce 2003:
  P TP ŽP / VS UNL DN TC / PC PP JN
2003 4   1 1         6
2004 7 1   1         9
2005 8 2 9 2   2 1   24
2006 13 2       1 1 1 18
2007 15 2 4     1 1   23
2008 17 1 2 1         21
2009 3 8 1   1 1     14
2010 4 11 1 3   1     20
2011 7 1 2     1     11
2012 7   1   5   1 1 15
2013 9 2 1 1 4 1     18
2014 10 3   4 17 3 4 2 43
2015 19 5     18 2 9   53
2016 7 11   3 17 1 4   43
2017 17 9   1 20 4 4   55
2018 13 8   2 29 4 8   64
2019                  
160 66 22 19 111 22 33 4 437
Vysvětlivky:
P - Požár
TP - Technická pomoc
ŽP / VS - Živelná pohroma / Větrná smršť
UNL - Únik nebezpečné látky / ropných produktů
DN - Dopravní nehoda
TC / PC - Taktické cvičení / Prověřovací cvičení
PP - Planý poplach
JN - Jednotka nevyjela