Obsah

Výjezdy 2019

Výjezdy JPO města Solnice, zařazené dle nařízení Královehradeckého kraje č. 1/2012 o plošném pokrytí území Královehradeckého kraje jednotkami požární ochrany do kategorie JPO II:
2019 P TP ŽP / VS UNL DN TC / PC PP JN
leden                  
únor                  
březen                  
duben                  
květen                  
červen                  
červenec                  
srpen                  
září                  
říjen                  
listopad                  
prosinec                  
                 
Vysvětlivky:
P - Požár
TP - Technická pomoc
ŽP / VS - Živelná pohroma / Větrná smršť
UNL - Únik nebezpečné látky / ropných produktů
DN - Dopravní nehoda
TC / PC - Taktické cvičení / Prověřovací cvičení
PP - Planý poplach
JN - Jednotka nevyjela
 

 leden 2019
     
 únor 2019
     
 březen 2019
     
 duben 2019
     
 květen 2019
     
 červen 2019
     
 červenec 2019
     
 srpen 2019
     
 září 2019
     
 říjen 2019
     
 listopad 2019
     
  prosinec 2019