Navigace

Obsah

                                         Zubní ordinace

 

Otevření moderní zubní ordinace v Solnici

Informujeme solnické občany, že společnost Můj zubař s.r.o. ve spolupráci se Škoda Auto a.s. a městem Solnice začátkem srpna 2019 úspěšně otevřela novou moderní zubní ordinaci v Solnici. Naše společnost se snaží vytvářet nový standard v péči o orální zdraví za využití moderní technologie a postupů. Součástí filozofie společnosti je poskytovat služby na vysoké úrovni a zapojit klienty do péče o zuby tak, aby následnou péči potřebovali co nejméně. Důrazně dodržujeme přísné standardy péče a klademe důraz na partnerskou komunikaci s klienty. O naše klienty pečujeme s maximálním úsilím, ale taktéž vyžadujeme zodpovědný přístup našich klientů k péči o vlastní chrup a prevenci, tudíž vnímáme jako důležité doplnit naši ordinaci o službu dentální hygieny.

Novým lékařem v solnické ordinaci  je MUDr. Akram Salamin a zubní sestrou paní Lucie Palečková.

Doktor Akram pochází z Palestiny, ale vystudoval zubní lékařství na Karlově Univerzitě v Praze.  Smlouvu se společností Můj zubař podepsal již v prosinci 2018, nicméně veškeré legislativní požadavky  pro pobytové oprávnění a zápis pana doktora do České stomatologické komory se táhly dlouhých 7 měsíců. Během nich probíhalo schvalování a dokládání mnoha dokumentů na různých státních úřadech a institucích, a to i přes to, že pan doktor má české vzdělání. Za tuto dobu se také finalizovalo zařízení ordinace, šetření od Krajské hygienické stanice a Krajského úřadu k udělení Oprávnění o poskytování zdravotních služeb a personální obsazení zdravotní sestrou.

Ordinace Můj zubař Solnice přijímá a ošetřuje pacienty dle své kapacity a plánuje další personální rozšíření o lékaře, sestru a dentální hygienistku. K ošetření je přihlášeno již 2100 pacientů, které postupně pan doktor ošetřuje a dále přijímá do své péče.  Další pacienty bude ordinace přijímat až po zvládnutí tohoto prvotního náporu.

Jsme velice rádi, že díky skvělé spolupráci se starostou města Solnice a realizačním týmem Škoda auto a.s. se podařilo pro občany Solnice a blízkého okolí zajistit zubní péči, jejíž  dostupnost  je dána využíváním  aktuálních zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

 

Kateřina Dobrá, za společnost Můj zubař s.r.o.

 

Fotografie zubní ordinace naleznete zde:

fotogalerie-1/aktuality/zubni-ordinace-1346cs.html

 

Rozhovor s MUDr. Akramem Salaminem naleznete zde:

rozhovor se zubním lékařem.docx (16.63 kB)