Navigace

Obsah

Uvedené formuláře jsou vytvořeny v otevřeném formátu, takže si je lze stáhnout, vyplnit a zaslat elektronicky do datové schránky nebo si formuláře můžete vytisknout, vyplnit a doručit na úřad osobně, příp. zaslat prostřednictvím České pošty.

 

Žádost o byt

Žádost o poskytnutí daru fyzické osobě

Žádost o poskytnutí daru právnické osobě

Žádost o poskytnutí příspěvku / dotace fyzické osobě

Žádost o poskytnutí příspěvku / dotace právnické osobě

Oznámení o poskytování přechodného ubytování

Oznámení ukončení poskytování přechodného ubytování

Návrh na pořízení změny Územního plánu

Ohlášení užívání veřejného prostranství

Žádost o odkoupení pozemku

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

 

Matriční záležitosti

Přihláška psa

Odhláška psa

Oznámení o užívání příjmení po rozvodu manželství

Prohlášení o užívání příjmení ženy v souladu s pravidly české mluvnice

Prohlášení o volbě druhého jména - nezletilý

Žádost o uzavření manželství mimo obřadní místnost

Žádost o vydání doslovného výpisu z matriky - o nahlédnutí do matriky

Žádost o vydání matričního dokladu

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Žádost o zápis příjmení dítěte v mužském tvaru

Žádost o zápis ženského příjmení v mužském tvaru jejímž příjmením je již v matrice zapsáno

Žádost o změnu jména nebo příjmení nezletilého dítěte

Žádost o změnu jména nebo příjmení

Žádost o zrušení trvalého pobytu

 

Odpadové hospodářství

Ohlášení k místnímu poplatku.docx (38.41 kB)

Ohlášení k místnímu poplatku - stavba k rekreaci.docx (38.22 kB)

Ohlášení k místnímu poplatku - cizinci.docx (38.03 kB)

Čestné prohlášení.docx (36.65 kB)

Žádost o vrácení přeplatku.docx (36.62 kB)