Navigace

Obsah

Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii na území města Solnice 01.01.2022
Obecně závazná vyhláška č. 2-2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf (307.67 kB) 01.01.2022
Obecně závazná vyhláška č. 1-2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf (228.62 kB) 01.01.2022
Plán rozvoje sportu města Solnice v letech 2021-2025 (1.12 MB) 23.07.2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky 29.05.2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

29.05.2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku ze psů 02.01.2020

Veřejnoprávní smlouva ve věcech agendy obecní policie a rozšíření její územní působnosti

04.08.2017
Obecně závazná vyhláška města Solnice č. 1/2016 01.01.2016
Veřejnoprávní smlouva ve věcech agendy přestupků 06.03.2014
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 05.03.2014
Nařízení č.1/2014, kterým se vydává tržní řád 05.03.2014
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 17.04.2012
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Městem Rychnov nad Kněžnou a Městem Solnicí ve věcech agendy Obecní policie a rozšíření její územní působnosti 11.04.2012
Obecně závazná vyhláška č.06/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity 04.01.2012
Obecně závazná vyhláška č. 05/2011, o místním poplatku ze vstupného 04.01.2012
Obecně závazná vyhláška č. 04/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 04.01.2012
Obecně závazná vyhláška č. 02/2011, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky 04.01.2012
Obecně závazná vyhláška č.01/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 21.09.2011
Obecně závazná vyhláška Města Solnice č. 01/2009 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 25.06.2009
Vyhláška Města Solnice č. 18 o poskytování příspěvků na zlepšení vzhledu průčelí domů

27.11.1996