Navigace

Obsah

Technické služby

Informace

Technické služby Solnice Sídlo Technických služeb je za řadovými garážemi u Společenského domu.

Technické služby tvoří skupina čtyř stálých pracovníků a dvou pracovníků na zkrácenou pracovní dobu a pracující sezónně. Tito pracovníci zajišťují všechny práce, které jsou třeba pro chod města (veřejná zeleň, pořádek, zimní údržba, údržba veřejného osvětlení, drobné stavební práce a další).Technické služby disponují dopravními prostředky a mechanismy, které za daných podmínek je možné zapůjčit občanům města Solnice, pokud se jedná o práce související s údržbou jejich nemovitostí.

 

 

 

Nabídkový ceník 

Seznam dopravních prostředků a mechanismů a ceník souvisejících služeb

 

Nabídkový ceník platný od 1.2.2022.xlsx (14.92 kB)


 

MĚSTO SOLNICE
vydává dle zákona č. 526/90 o cenách tento nabídkový ceník prací a služeb určených pro konečné spotřebitele platný od 1. 2. 2022


 

Při sjednávání zakázky bude zákazník seznámen s tímto nabídkovým ceníkem. Seznámení a souhlas s nabídkovým ceníkem potvrdí na předané objednávce. Platnost ceníku je odvislá od pohybu cen a sazba stroje bude upravována vždy od následujícího měsíce. Do fakturované ceny se započítává mzda obsluhy samostatnou položkou.

Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH.

 

 

Práce strojem LOCUST 752


 Druh prováděných prací je zřejmý z přiloženého obrázku stroje. Dle přání zákazníka je možno použít specifické přídavné zařízení k požadovanému druhu práce.

 

 

 

 

 

 

 


Cena výkonu (včetně obsluhy)


za 15min. (i započatých)                                               130 Kč v klidu / 182 Kč v provozu


  • čas rozhodný pro výpočet ceny je stanoven od doby odjezdu po návrat na stanoviště (garáž),
  • sazba „v klidu“ zahrnuje čas strávený na místě výkonu (v rámci objednávky), kdy pohonná jednotka (motor) je v klidu,
  • sazba „v provozu“ zahrnuje vlastní výkon stroje na místě (v rámci objednávky), včetně přepravy na místo výkonu a zpět na stanoviště,
  • s přihlédnutím k povaze, rozsahu a rychlosti nasazení stroje lze v rámci objednávky sjednat zvýšení ceny z celkové fakturované částky (příklad – za práce ve ztížených pracovních podmínkách /malý prostor, tvrdost zeminy apod./ až + 10% z fakturované částky).
     

 

Při sjednávání zakázky bude zákazník seznámen s tímto nabídkovým ceníkem. Seznámení a souhlas s nabídkovým ceníkem potvrdí na předané objednávce. Platnost ceníku je odvislá od pohybu den a sazba stroje bude upravována vždy od následujícího měsíce. Do fakturované ceny se započítává mzda obsluhy samostatnou položkou.

 

 


Traktor kolový Z 7211


 Cena je stanovena včetně obsluhy vozidla, bez obsluhy se nepůjčuje.

  

 


bez vleku za každých 15 min.                                       146,- Kč


s vlekem 8 t za každých 15 min.                                  182,- Kč


s vlekem 5 t za každých 15 min.                                  182,- Kč


s vlekem 2 t (dvoukola) za každých 15 min.              182,- Kč


 


 
Samostatné stání vleku


vlek 8 t za každý den (i započatý)                           121,- Kč


vlek 5 t za každý den (i započatý)                           121,- Kč


vlek 2 t za každý den (i započatý)                           121,- Kč

 


 

 

 


Valník DAEWO LUBLIN

 cena je stanovena včetně obsluhy vozidla
(bez obsluhy se nepůjčuje)

  

 

 


cena za 1 kilometr                                                             25,- Kč


 

 


Výsuvný žebřík


¨v ceně není započtena doprava

 
 

 

 

 

 

 


za každý den (i započatý)                                                 145,- Kč


  • celková doba použití je doba rozhodná pro výpočet celkové ceny za použití vozidla od opuštění stanoviště Technických služeb po návrat na stanoviště
  • správnost údajů stvrdí zákazník podpisem na hlášení o denním provozu vozidla
  • úprava sazeb bude provedena v závislosti na pohybu cen vstupů, vždy však od následujícího měsíce