Navigace

Obsah

Děkujeme Městu Solnice a Obcím Skuhrov nad Bělou, Kvasiny, Černíkovice a Bílý Újezd za poskytnuté dotace v roce 2021. Tyto dotace jsou hlavním zdrojem našich příjmů a díky nim lze pořádat různé akce pro členy našeho klubu. Dotace jsou využívány ke zlevnění např. výletů či na příspěvek ke vstupnému na kulturní akce našim členům.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kontaktní údaje na výbor klubu:

H     Mailová adresa:  duchodci.solnice@seznam.cz

     Mobil:                   +420 604 843 170

Oba tyto kontakty lze využít pro komunikaci s výborem KD - pro dotazy, informace, náměty, připomínky...

Formulář přihlášky do klubu pro nové zájemce o členství (k tisku):

   přihláška do klubu důchodců v Solnici.pdf (113.9 kB)

 

POZOR!  Klubovna solnických důchodců je přestěhována z Domu služeb do bytového domu na adrese Pod Poštou čp. 6. (bývalá Pečovatelská služba).

Klubovna otevřena pouze při předem avizovaných akcích, nebo dle předběžné domluvy.


Jelikož je hlavní vchod většinou zavřený, je třeba pro vstup zvolit příslušné tlačítko zvonku. Klub důchodců má své tlačítko vlevo (označeno na obrázku, obrázek si zvětšete). Po zazvonění vám bude otevřeno, vyčkejte. Děkujeme za pochopení.

H

 

 

 

 Detail zvonkových tlačítek

H

 Vchod do bytového domu, klubovna je vpravo v přízemí.