Navigace

Obsah

Kronika aktivit a činností Klubu důchodců v Solnici.

 Rok 2021:

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

H    Litomyšl a Nové Hrady 25 .8. 2021

     42 účastníků

     Vedoucí: Alena Martincová

                               Litomyšl a Nové Hrady 25.8.2021.pdf (335.41 kB)

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

H    Koncert hudební skupiny Staropražští Pardálové 14. 8. 2021

    Výbor klubu odsouhlasil příspěvek na vstupné členům klubu.

    Naši senioři měli možnost se pobavit při vystoupení skupiny v solnickém Společenském domě.

    Akce pořádaná Kulturou Solnice s.r.o.

    Staropražští Pardálové.pdf (544.55 kB)

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

H    Setkání zástupců klubů Solnice a Skrbeň 13. 8. 2021

    4 členové výboru vyslaní ze Solnice se 3 skrbeňskými členy

    Navázání družby mezi Klubem důchodců v Solnici a Senior klubem Skrbeň na Olomoucku směřující k vzájemnému poznání oblasti, v které kluby sídlí a výměně zkušeností z činnosti těchto klubů.

    Setkání ve Skrbeni.pdf (324.19 kB)

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

H    Autobusový zájezd na Pardubicko 27. 7. 2021

    57 účastníků

    Vedoucí: Alena Martincová

    Výlet Pardubicko červenec 2021.pdf (328.98 kB)

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
H    Výroční schůze s grilováním kuřat 21. 7. 2021

    109 účastníků

    Výročka 2021.pdf (326.92 kB)

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
H    Jubilanti II.pol. r. 2020 a I.pol. r. 2021 dne 23. 6 .2021
     33 pozvaných jubilantů
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
H
    Pěší výlet ze Solnice do Ještětic 16. 6. 2021 zpestřený ukázkou PČR

    34 účastníků

    Vedoucí: Alena Martincová a Ladislav Hradecký

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
H    Mimořádná schůzka v klubovně 27. 5. 2021
    Mohli jsme se pochlubit zástupcům okolních klubů naší novou klubovnou.
    DSO Mikroregion Bělá zde uspořádal schůzku (viz níže.).

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

H    Zrod nové klubovny solnických důchodců
                (prosinec 2020 až únor 2021) 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 Rok 2020:

H

   Adventní výstava v mateřské škole 9. 12. 2020
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

H    Olešnice v Orl. h. a Dobruška 23. 9. 2020

    39 účastníků

    Vedoucí: Alena Martincová a Ladislav Hradecký

                              Olešnice a Dobruška 23.9.2020.pdf (612.96 kB)

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

H

     Senioři v pohybu Doudleby n. Orl. 22. 9. 2020

     Senioři v pohybu Doudleby 2020.pdf (1.69 MB)

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

      Den sHeniorů v Hradci Králové 17. 9. 2020
      Den seniorů HK 2020.pdf (2.29 MB)

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

H     Mnichovo Hradiště a okolí 9. 9. 2020

     27 účastníků

     Vedoucí: Alena Martincová a Ladislav Hradecký   

     Mnichovo Hradiště 9.9.2020.pdf

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

H     Boskovice a okolí 12. 8. 2020

     31 účastníků

     Vedoucí: Alena Martincová

     výlet Boskovice 12.8.2020.pdf (617.4 kB)

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

H     Posezení ve Společenském domě 22. 7. 2020

     109 členů klubu

     Posezení ve Společenském domě 22.7.2020.pdf (536.67 kB)

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

H     Jubilanti I. pol. r. 2020 dne 24. 6. 2020

     16 pozvaných jubilantů

     Jubilanti 1_pol_2020.pdf

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

     Potštejn 10. 6. 2020H

      39 účastníků

      Vedoucí: Alena Martincová

      Potštejn 10.6.2020.pdf (675.48 kB)

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

H     Přednáška o Gruzii s promítáním 26. 2. 2020

     51 posluchačů

     Přednášela pí. Preclíková Eva, kterou doplňovala pí. Kubíčková Renata

                               Gruzie 26.2.2020.pdf (306.03 kB)

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 
 

Zprávy