Navigace

Obsah

Rok 1930

Ze správy jednatelské lze vyčíst že sbor čítá koncem roku 39členů činných, 48 členů přispívajících a 3 zakládající. Schůzí se konalo 9 a sice 7 výborových a 2 členské. Písemná agenda vykazuje 262 písemností a sice 46 dopisů došlých a 216 zaslaných. Z nichž převážná část odeslaných dopisů je žádostí o příspěvek na autostříkačku. Z časopisů odebírány „Hasičské rozhledy“ a 1 číslo „Posel z Podhoří“ a hasičské kalendáře. Dne 11. května provedena přehlídka sboru župním dozorcem br. Prauzem a br. Madlem jako župním vzdělavatelem z Vamberka.

Výročí založení však chce sbor oslavit zakoupením nové motorové stříkačky nebo požárního automobilu. Dosud však není pohromadě potřebný obnos peněz. Proto je rozhodnuto, že toto výročí bude oslaveno později, až po jejím zakoupení. Přesto k tomuto výročí vybíráme pro kroniku alespoň zprávu jednatelskou, tak jak je zaznamenána v knize zápisů, jednatelem Vilémem.