Menu
Město Solnice
městoSolnice

Rok 1933

V tomto roce totiž dochází ke koupi požárního automobilu a jeho předání do užívání. Cesta sboru k této koupi nebyla lehká. Jak již bylo v roce 1930 uvedeno a psáno, prodloužení a posunutí oslav padesáti let trvání sboru stalo se toliko z té příčiny, že se chtělo s tímto výročím provést odevzdání do užívání nové autostříkačky.Sbor po dlouhá léta na tuto střádal. V roce 1930 nebylo koupi možné provést, neboť příjmy sboru stále se nedostačovali a obec sama nemohla pro finanční potíže ničím přispěti. Nezbývalo hasičům nic jiného, nežli chopiti se díla a na svoje riziko autostříkačku koupiti. Tato byla dne 26. března roku 1933 objednána u firmy Hasičské závody Prostějov.

 Dne 6. července byla do SOLNICE dovezena. V tento den bylo velkého nadšení a zvědavosti hlavně odpoledne, když přijelo požární auto, které na svoji dobu představovalo velkou moderní stříkačku. Provedení a vybavení auta překvapilo téměř každého kdo ji zhlédl. Činovníci sboru nestačili odpovídat na otázky občanů týkající se výkonu motoru, výkonu čerpadla a ceny automobilu. Odpovědi uspokojili každého, neuspokojilo však každého kdo zvěděl, že na toto dílo, které sbor sám financoval, z pokladny obecní nebylo ničeho věnováno, proto toto auto zůstává majetkem sboru. Po vodní zkoušce a po zkušebních jízdách byla za přítomnosti starosty obce p. V. Vilímka a p. Arnošta Ludvíka dne 8. července autostříkačka převzata do užívání. Od tohoto dne do 30 dnů jest sbor povinen zaplatiti hotově 64.000 Kčs. Jinak s prodlením 65.900,- Kčs. Sbor proto přistoupil na hotové placení. V neděli dne 9. července byla konána slavnost. Po projevech starosty města p. V. Vilímka, župního starosty Ad. Nypla a starosty sboru Ant. Srdínky bylo provedeno cvičení se všemi třemi stříkačkami, které sbor měl. Poté následoval průvod do sadů Dobrovského. Napřed šlo asi 100 žáků hasičských, za nimi tažena nejstarší stříkačka,následovala stříkačka z roku 1880 a konečně autostříkačka. Za touto šla městská rada a hasiči, hosté vůkolní s jejich starosty. O zábavu v sadech bylo postaráno zábavnými podniky. Žactvo ze Solnice, Ještětic a z Lukavice provedlo svoje cvičení a hry za velení župního dozorce Karla Šulce, místního instruktora. Těchto oslav se účastnilo 15 okolních sborů.

Jak je zapsáno ve zprávě jednatelské z roku 1933 bylo v tomto roce vydání sboru více jak 70.000,- Kčs.

Požáry a výjezdy v roce: 6. února uspané řečiště ledy, ohrožení povodní, práce na řece, uvolnění ledů. 15. března v noci požár domku p. Pišla na Ještětické ulici, dům shořel do základů. 7. dubna požár, asi o 1 hodině s půlnoci u pana Poláčka na pile. Shořelo vše až na zdivo. 25. dubna požár o 1 hodině v noci v Kvasinkách (pivovaru) u Josefa Vojtěcha, zničil celý objekt. 25. července o půl desáté dopoledne vypukl požár u Eduarda Patrčky v Kvasinách. Solnický sbor účastnil se první. Dne 7. srpna 1933 měla stříkačka svůj první křest u ohně. Byli voláni k požáru do Ještětic, kde hořela čtyři stavení v osadě Nové Dvory. Od výjezdu do zákroku uplynulo pouze dvanáct minut. 18. října hašení 3 stodol v Černíkovicích.

Plánovaná odstávka

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Zpravodajství

orlický.net

Banner kudy z nudy


nahoru