Navigace

Obsah

Rok 1949 je zahájen tradičním plesem z kterého byl pěkný finanční úspěch

Je předložena další zpráva, že po novém rozdělení okresu se stává hasičský sbor Solnice členem 3. okrsku. Pravomoc Zemských hasičských jednot se ruší. Požární ochrana teď podléhá ministerstvu vnitra.

Jsou též připravovány volby výboru. Jelikož někteří členové odmítají funkce ve výboru, musí být provedena mimořádná schůze na které se po projednání nové kandidátky provedou volby, zvoleni jsou: starosta sboru - Antonín Srdínko, velitel sboru - Karel Šulc, strojník - Josef Žid. Na schůzích se stále projednává otázka zřízení zvonkového zařízení. Po obci je prováděna kontrola umístění berlovek. Místním národním výborem je hasičům zakoupen dvoukolový vysouvací žebřík v hodnotě 46.000 Kč. Sbor podnikl také vyjížďku autem do Trutnova, kdež se konala krajská výstava a současně hasičský sjezd. Další vyjížďka vozidla se konala do Deštného ku požáru hotelu „Praha“ a plným obsazením automobilu to byl výkon chvályhodný.