Menu
Město Solnice
městoSolnice

Rok 1980 - 100 výročí založení sboru

Rok 1980 je rokem kdy si Solnický hasičský sbor připomíná 100 let od svého založení

Málokdo si uvědomí, že už uplynulo 100 roků dobrovolné, nezištné a obětavé práce, věnované požární ochraně, ochraně majetku našich občanů a společného majetku obce. Není hodiny ani dne, aby členové hasičského sboru nebyli připraveni pomoci tam, kde je toho zapotřebí. V tomto roce chceme důstojně oslavit založení hasičského sboru. Proto na počest tohoto výročí byla připravena a uskutečněna řada akcí, které tuto významnou událost připomenou. V rámci 100 výročí založení organizace jsme dne 27. března vystoupili na veřejné schůzi občanů, kde jsme zhodnotili historii a současnost hasičského sboru. Též jsme uspořádali výstavu dochovaných historických dokumentů.

V měsíci květnu jsme v rámci sedmého okrsku uspořádali v Solnici okrskovou soutěž hasičských družstev. Soutěže se účastnili všechny hasičské sbory okrsku: Kvasiny, Skuhrov, Lomy, Osečnice, Ještětice, Hroška, B.Újezd, Masty, Brocná, Svinná, VČDZ Solnice, AZNP Kvasiny. Na soutěži byla instalována výstava ke 100 výročí.

Na závěr oslav jsme 12.září uspořádali v kině slavnostní večer pro občany obce. V úvodu bylo provedeno zhodnocení činnosti sboru. Zástupci Okresního výboru předali hasičskému sboru Solnice "Čestné uznání“ za dosavadní práci. Ve druhé části večera byl uspořádán koncert dechové hudby Opočenka.

Nemalé úkoly byly i ve vnitrosvazové činnosti.V měsíci březnu bylo provedeno 174 preventivních prohlídek obytných domů a 13 prohlídek v prodejnách a provozovnách. Prohlídek se účastnilo 22 hasičů a bylo odpracováno 220 hodin. Pro zkvalitnění odborné přípravy členů bylo pravidelně prováděno školení a výcvik dle "Výcvikového roku". Celkem bylo proškoleno 13 témat. Dále se prováděli nácviky na soutěž hasičských družstev. V obci se provedli dvě námětové cvičení. Hasičské družstvo provedlo likvidaci požáru dřevníku u Peštů.

Do celo okresní soutěže mladých požárníků se zapojilo jedno družstvo žáků. Členskou základnu se nepodařilo rozšířit. Sbor má ve stavu 33 členů. Výborových schůzí bylo svoláno 8 a členských bylo 6. Při údržbě techniky, výzbroje zbrojnice a vodních toků jsme odpracovali 357 hodin. V zemědělství bylo odpracováno 250 hodin.

Železného šrotu bylo sebráno 6.900kg a starého papíru 766kg. Po celý rok se zajišťoval hasičský dozor na kulturních akcích, koncertech a divadlech v místním kině. Pro členy organizace a rodinné příslušníky byl v měsíci září uspořádán večírek, opět v myslivecké chatě v Byzhradci.

Plánovaná odstávka

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Zpravodajství

orlický.net

Banner kudy z nudy


nahoru