Navigace

Obsah

Rok 1993

Ples se vydařil. Dále byl pořádán večírek pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky spojený s opékáním /grilováním/ kuřat. Další večírek byl konán na podzim, kdy jsme opékali sele. Soutěže hasičských družstev: Okrsková soutěž hasičských družstev se konala s naší účastí v Ještěticích . Po úspěšném vystoupení na okrskové soutěži se družstvo přihlásilo do okresní soutěže . Jelikož nebyl potřebný počet mladých hasičů do soutěžního družstva, Solnické družstvo soutěžilo v kategorii nad 35 let.Soutěž se konala v Tyníšti. Solnice se umístila na 3.místě.

Námětové cvičení: V obci jsme provedli dvě námětová cvičení spojená s omýváním zdí kostela kde se prováděla nová naházka. Po otlučení staré omítky se provádělo umytí zdiva. Voda byla dopravována až k věži. Další naše účast byla na námětových cvičeních ve Škoda Kvasiny a v okrsku. Další činnost: V garážích hasičské zbrojnice se prováděla údržba vozidel, nebylo lehké připravit vozidla na technické prohlídky. Stále zlobí startování vozidel, problémy s autobateriemi. Brigády na úklid a pořádek ve zbrojnici a v jejím okolí se uskutečnili celkem tři.