Navigace

Obsah

Seznam členů

Seznam členů JPO města Solnice, zařazené dle nařízení Královehradeckého kraje č. 1/2012 o plošném pokrytí území Královehradeckého kraje jednotkami požární ochrany do kategorie JPO II:

Stav k 01.06.2018

  VJ ZVJ VD S TCHS TTS TSS DT MP VZOzHV OOaCO "C" "E"
Dlabaja Tomáš               x x        
Hovorka František x             x     x    
Hovorka Jakub       x       x x x   x  
Kouřím Lukáš       x       x x x   x  
Kouřím Petr           x   x       x  
Krsek Josef       x       x       x  
Kubíček Miloslav   x           x x x   x x
Lec Jan       x       x x x   x  
Lec Tomáš       x     x x x x   x x
Michel Vitězslav                          
Patera Oldřich         x     x       x x
Pavel Martin       x       x       x  
Rejchrt Zdeněk               x   x      
Roleček Tomáš       x       x   x   x  
Štěpán Tomáš               x          
Štěpánek Pavel     x         x x x x x x
Žítek Václav                          
Vysvětlivky:
VJ - velitel jednotky
ZVJ - zástupce velitele jednotky
VD - velitel družstva
S - strojník
TCHS - technik chemické služby
TTS - technik technické služby
TSS - technik strojní služby
DT - nositel dýchací techniky
MP - obsluha motorové pily
VZOzHV - vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel
OOaCO - ochrana obyvatelstva a civilní ochrana
"C" - řidič skupina "C"
"E" - řidič skupina "E"