Menu
Město Solnice
městoSolnice

Výjezdy 2008

Zásahy JSDH za rok 2008

Místo události: Solnice, ulice Komenského, obchodní dům KUBÍK
Datum a čas ohlášení: 25.01.2008 14:31
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: PS Rychnov nad Kněžnou, JSDH Solnice
Popis zásahu: Jednalo se o požár v klimatizační šachtě, který byl uhašen zaměstnanci před příjezdem jednotek. Hasiči provedli odvětrání zakouřených prostor a místo předali majiteli. Škoda nevznikla. Příčina požáru je v šetření Policie ČR a hasičů.

Místo události: Solnice, ulice Vašátkova, budova SPOŘITELNY
Datum a čas ohlášení: 31.01.2008 09:36
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: PS Rychnov nad Kněžnou, JSDH Solnice, JSDH Častolovice, JSDH Rychnov nad Kněžnou, HZSP Škoda Kvasiny
Popis zásahu: Jednalo se o požár odpadkového koše ve spíži. Uživatelka bytu uhasila zahoření před příjezdem jednotek. Hasiči provedli odvětrání zakouřených prostor a místo předali majiteli. Škoda nevznikla, ke zranění osob nedošlo. Příčina požáru je v šetření Policie ČR a hasičů.

Místo události: Rychnov nad Kněžnou, Studánka čp.505
Datum a čas ohlášení: 06.02.2008 19:52
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: PS Rychnov nad Kněžnou, JSDH Rychnov nad Kněžnou, JSDH Solnice, JSDH Vamberk, JSDH Kostelec nad Orlicí
Popis zásahu: Jednalo se o požár jedné místnosti v přízemí bývalé ubytovny hotelu Studánka. Nasazen jeden proud C a přetlaková ventilace. Ke zranění osob nedošlo. Škoda byla předběžně vyčíslena na 50 000,- Kč., uchráněné hodnoty na 3 000 000,- Kč. Příčina požáru je v šetření Policie ČR a hasičů.

 

Místo události: Solnice
Datum a čas ohlášení: 01.03.2008 11:45
Typ zásahu: převažující větrná smršť
Zasahovaly jednotky: JSDH Solnice
Popis zásahu: Odstraňování následků po větrné smršti. Likvidace spadlých větví na místních komunikací za použití motorové pily, ztažení polámaných větví z korun stromů trhacím hákem, ostranění uvolněných střešních tašek z koryta okapu domu č.p.49, zajištění uvolněných světlíků na střeše budovy zdravotního střediska č.p.129.

 

Místo události: Hlinné
Datum a čas ohlášení: 03.04.2008 11:08
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: PS Rychnov nad Kněžnou, PS Dobruška, HZSP Škoda Auto a.s.Kvasiny, SDH Dobré, SDH Hlinné, SDH Solnice, SDH Deštné v O.h., SDH Opočno, SDH Trnov, SDH Dobruška
Popis zásahu: Již v průběhu jízdy k zásahu bylo zřejmé, že se bude jednat o požár většího rozsahu, neboť stoupající dým byl vidět ze vzdálenosti několika kilometrů. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že hoří střední část domu a zasaženo je obytné podkroví i půda po celé délce objektu. Půdorysné rozměry domu cca 25x9m. Zasahující hasiči vynesli několik tlakových lahví se vzduchem, větší množství vybavení a nábytku z přízemí a zahájili hasební zásah několika proudy vody. Lokalizaci požáru mohl ohlásit velitel zásahu ve 13:26 h. Zlikvidovat se jej podařilo v 19:50 h, s tím, že byla až do pozdních nočních hodin na požářišti ponechána místní jednotka SDH Hlinné a dobrovolní hasiči z Dobrého. Uvnitř rodinného domku nalezlo bohužel smrt několik domácích mazlíčků (křeček, andulka, exotický plaz, želva, kočka). Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 3 000 000,-Kč. V průběhu hasebního zásahu došlo ke zranění jednoho hasiče, kterému na dolní končetinu spadla střešní taška. Příčina vzniku požáru je v šetření. Z výsledků našich šetření vyplývá, že rodinnou katastrofu mohla způsobit i kočka, která převrátila obuv do bezprostřední blízkosti lokálního topidla na tuhá paliva.

Dům Hlinné Dům Hlinné

 

Místo události: Třebešov
Datum a čas ohlášení: 30.04.2008 18:31
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: PS Rychnov nad Kněžnou, PS Dobruška, JSDH Rychnov nad Kněžnou, JSDH Solnice, JSDH Černíkovice, JSDH Častolovice, HZSP Škoda Kvasiny, JSDH Lično, JSDH Třebešov, JSDH Kostelec nad Orlicí, JSDH Voděrady.
Popis zásahu:Požár zasáhl stodolu o rozměrech 16 x 9 metrů vedle obytného domu. Uvnitř objektu se nacházely zemědělské stroje, stavební materiál, stavební a palivové dřevo. V době příjezdu hasičů na místo byla již celá stodola v plamenech a ve třetí fázi hoření. Hasiči nasadili dva vodní proudy na ochlazování přilehlého obytného domu, který již začínal hořet a zároveň začali s hašením zasažené stodoly. Na likvidaci požáru bylo nasazeno celkem osm vodních proudů. Hasiči dostali požár pod kontrolu po půl hodině a likvidační práce trvaly další čtyři hodiny. Hasiči postupně rozebrali poškozené krovy a strhli štítovou zeď, která hrozila pádem na místní komunikaci. Příčiny vzniku požáru jsou předmětem šetření. Byly stanoveny tři vyšetřovací verze možného vzniku požáru: technická závada na elektroinstalaci, nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm nebo úmyslné zapálení. Hmotná škoda byla předběžně odhadnuta na 1 milión korun, uchráněné hodnoty na dalších objektech byly vyčísleny na 1 milión korun. Při požáru se lehce zranil dobrovolný hasič.

Třebešov Třebešov

 

Místo události: Byzhradec
Datum a čas ohlášení: 09.05.2008 15:48
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: PS Rychnov nad Kněžnou, PS Dobruška, HZSP Kvasiny, JSDH Solnice, JSDH Trnov, JSDH Byzhradec
Popis zásahu: Jednotky vyjeli k požáru truhlárny v obci Byzhradec. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár podhledu nad topidlem. Hasiči provedli rozebrání části střešní konstrukce a uhašení pomocí vysokotlakého proudu. Při požáru vznikla škoda 3 tisíce Kč a uchráněné hodnoty byly vyčísleny 1 600 tisíc Kč. Na místě zasahovala Policie ČR.
 Místo události: Doudleby nad Orlicí
Datum a čas ohlášení: 21.06.2008 3:15
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: PS Rychnov nad Kněžnou, JSDH Kostelec nad Orlicí, JSDH Vamberk, JSDH Častolovice, JSDH Solnice, JSDH Týniště nad Orlicí, JSDH Doudleby nad Orlicí
Popis zásahu: Jednalo se o požár prodejny kosmetiky a dárkových předmětů na ploše 6 x 6 metrů. Nasazeny byly celkem tři proudy C, dva vysokotlaké proudy a přetlaková ventilace. Ke zranění osob nedošlo. Škoda byla předběžně vyčíslena na 500 000,- Kč. Příčina požáru je v šetření hasičů a Policie ČR.


Místo události: Skuhrov nad Bělou
Datum a čas ohlášení: 25.06.2008 19:40
Typ zásahu: převažující větrná smršť
Zasahovaly jednotky: JSDH Deštné v O.h., JSDH Solnice, JSDH Skuhrov nad Bělou
Popis zásahu: Odstraňování následků po větrné smršti. Stromy na silnici II/321, stromy v Rybníčkách, zajištění střechy na RD ve Skuhrově nad Bělou.


Místo události: Kvasiny
Datum a čas ohlášení: 01.07.2008 17:19
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: PS Rychnov nad Kněžnou, HZSP Kvasiny, JSDH Solnice
Popis zásahu: Jednotky likvidovali zahoření trávy, které vzniklo po pádu drátů elektrického vedení do trávy. Na místě spolupráce s PČR a pohotovostní službou ČEZ.

 

Místo události: Lipovka
Datum a čas ohlášení: 12.08.2008 15:28
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: PS Rychnov n. Kn., JSDH Lipovka, JSDH Solnice
Popis zásahu: Jednotka vyjela na požár strniště po sklizni řepky o rozloze cca 5x100m. Požár byl zlikvidován pomocí lafety. Požár byl beze škody. Na místě obecní policie.

 

Místo události: Skuhrov n.B. les Klapavec
Datum a čas ohlášení: 12.08.2008 19:47
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: PS Rychnov n.Kn., HZSP Škoda Kvasiny, JSDH Rychnov n.Kn., JSDH Lukavice, JSDH Solnice, JSDH Skuhrov n.B., JSDH Kvasiny.
Popis zásahu: Jednalo se o požár lesního porostu v těžko přístupném terénu. Škoda vyčíslena na 5 tis. Kč.

 

Místo události: Alfa Plywood Solnice
Datum a čas ohlášení: 15.08.2008 06:53
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: PS Rychnov n. Kn.,JSDHP Alfa Solnice, JSDH Solnice, HZSP Škoda Kvasiny
Popis zásahu: Jednalo se o požár odsávání a sušící pece v dřevozpracujícím závodu ALFA Plywood Solnice a.s.. Škoda 200 tis. Kč., uchráněno 1.000 tis Kč, příčina v šetření.

Místo události: Osečnice (Rybníčky)
Datum a čas ohlášení: 21.08.2008 14:32
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: PS Rychnov nad Kněžnou, HZS podniku Škoda Auto a.s. Kvasiny, JSDH Dobré, JSDH Solnice, JSDH Skuhrov n.B., JSDH Lukavice.
Popis zásahu: Jednalo se o požár lesa. Základnu na odběrném místě u řeky Bělé ve Skuhrově nad Bělou zřídila místní jednotka SDH Skuhrov nad Bělou. Zasažená plocha představovala přibližně 12 a. Hasiči provedli dohašení doutnajících ohnisek požáru a vrátili se na své základny. Ke hmotné škodě a zranění osob nedošlo. Požár s největší pravděpodobností způsobila jiskra z nedohašeného ohniště po předchozím pálení.


Místo události: Solnice, ul. Nad Farou
Datum a čas ohlášení: 03.09.2008 09:42
Typ zásahu: technická pomoc
Zasahovaly jednotky: JSDH Solnice.
Popis zásahu: jednotka provedla vyčerpání vody ze sklepa novostavby rodinného domu.


Místo události: Kvasiny (komunikace k podniku ŠKODA AUTO a.s.)
Datum a čas ohlášení: 02.10.2008 11:38
Typ zásahu: únik ropných produktů
Zasahovaly jednotky: HZSP Kvasiny, JSDH Solnice.
Popis zásahu: Jednotky likvidovaly únik asi 25l. nafty na pozemní komunikaci, pomocí sorbentu. Spolupráce s PČR.
 


Místo události: Brocná, Farma Brocná, s.r.o.
Datum a čas ohlášení: 25.10.2008 12:34
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: PS Rychnov nad Kněžnou, PS Dobruška, JSDH Dobruška, JSDH Solnice, JSDH Skuhrov nad Bělou.
Popis zásahu: Jednotky povolány na požár v kotelně na LTO v objektu Farma Brocná, s.r.o.Příčina vzniku požáru byla závada na elektroinstalaci.Hasiči v dýchací technice provedli likvidaci požáru vysokotlakým proudem vody. Provedeno odvětrání objektu za pomocí přetlakové ventilace.Předběžná škoda vyčíslena na 20 tisíc korun a uchráněné hodnoty na 50 tisíc korun.Událost bez zranění osob.Na místě spolupráce s PČR.

 

Místo události: Solnice
Datum a čas ohlášení: 02.12.2008 16:15
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: PS Rychnov nad Kněžnou, JSDH Solnice, JSDH Rychnov nad Kněžnou, HZSP Škoda Kvasiny
Popis zásahu: Požár skladu sportovního nářadí. Nasazeny dva vysokotlaké proudy vody a požár uhašen. Událost se obešla beze škody, uchráněné hodnoty byly vyčísleny na 100 000,- Kč. Ke zranění osob nedošlo. Příčina požáru je v šetření Policie ČR a hasičů.


Místo události: Trnov - Zádolí
Datum a čas ohlášení: 05.12.2008 13:41
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: PS Dobruška, JSDH Trnov, JSDH Solnice, JSDH Dobruška, JSDH Opočno
Popis zásahu: Požár dřevěné verandy rodinného domu, nasazen jeden proud C a požár likvidován. Příčinou požáru byl horký popel v plastové popelnici. Škoda byla vyčíslena na 20 000,- Kč., uchráněné hodnoty na 2 500 000,- Kč. Událost bez zranění osob, hasiči spolupracovali s Policií ČR.


Místo události: Bílý Újezd - Hroška
Datum a čas ohlášení:26.12.2008 12:41
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: PS Rychnov nad Kněžnou, PS Dobruška, HZSP Kvasiny, JSDH Trnov, JSDH Dobré, JSDH Solnice, JSDH Bílý Újezd, JSDH Dobruška
Popis zásahu: Jednotky byly vyslány k požáru skladu zemědělské techniky do obce Hroška. Na likvidaci byly naszeny dva C proudy a dvě přetlakové ventilace. Při požáru nebyl nikdo zraněn, předběžná škoda je 200 000,- Kč a uchráněné hodnoty jsou 3 000 000,- Kč. Příčinou požáru je nedbalost při topení v topidle na tuhá paliva. Místo události zajistila Policie ČR.

 

Místo události: Lukavice
Datum a čas ohlášení: 29.12.2008 00:40
Typ zásahu: požár
Zasahovaly jednotky: PS Rychnov n.Kn., JSDH Solnice, JSDH Lukavice
Popis zásahu: Jednotky provedly likvidaci požáru dřevěného obložení kouřovodu a podhledu střechy rekreační chalupy. Přímá škoda 10tis. Kč,-, uchráněno: 1mil. Kč. Příčina v šetření, při zásahu nebyl nikdo zraněn.
 

kouřovod Lukavice kouřovod Lukavice


Počet zpracovaných zpráv o zásahu podle typu události:
17x Požár
2x Živelní pohroma – větrná smršť
1x Technická pomoc
1x Únik ropných produktů

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Solnice z výšky

Solnice z výšky

SOLNICE ON-LINE

Solnice z radnicePohled na radnici - Solnice - náměstí

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
2
29
3
30
2
31
2
1
3
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
10
2
11
2
12
3
13
2
14
2
15
2
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
4
29
2
30
2

Návštěvnost

Celkem návštěv:

Počítadlo přístupů

Plánovaná odstávka

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Zpravodajství

orlický.net

Banner kudy z nudy


nahoru